Çöp Nedir?

   İlk bakışta, insana "bu da ne demek" dedirteceğini sandığımız   bu suale cevap vermek, gerçekte düşünüldüğü kadar
kolay değildir. Gündelik hayatta, "çöp" olarak adlandırılan katı atıkları  kesin bir tanıma sığdırıp belirli  adlar ve maddelerle sınırlandırmak imkânsızdır.  Daha doğrusu;  Çöp'ü üreten,  atarak  kurtulmak   isteyen,  toplayan,  ayıklayan, kullanan ve
bertaraf eden kişi,  kurum  ve  kuruluşlar  ile  üretilen  yerleşim birimlerinin   sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarına göre
değişen  tanımları  yapılabilir.  Katı atıkları  üreten  ve   atıp  kurtulmak  isteyenlere göre; kendileri için hiçbir değer ifade
etmeyen her şey çöptür. Örneklendirmek gerekirse; çöp yenilen ve kendilerinden yiyecek ve içecek maddeleri üreten
meyve,  sebze ve  diğer gıda  maddeleri  ile  üretimde  veya  tüketimde  kullanılan  maddelerin  işe  yaramayan kısımları,
kullanılmaz  hale gelen  eşyalar  ve değerini yitiren maddelerdir. Çöp portakal kabuğudur; ekmek  parçası, ezik domates,
çürük   elma,   kırık sandalye,   bozuk ütü,  ömrünü  doldurmuş  ilaç,  pil,  cam şişe,  bardak,  kâğıt,  oyuncak,  ambalaj
malzemeleri, evde beslenen kedi-köpek dışkısıdır. Bu genel çerçeve içinde yer alan ve "hiçbir değer ifade  etmediği" için
"çöp"  diye adlandırılıp atılan organik maddelerin önemli bir bölümü, kırsal kesimlerle kentlerin varoşlarında  yaşayanlar için
besi değeri yüksek ve ucuz bir "hayvan yemi"; hayvan dışkısı "gübre" demektir.

   Çöpü  toplayıp  bertaraf  etmekle  görevli kişi, kurum ve kuruluşların gözünde; cinsi, niteliği ve niceliği ne olursa olsun,
"çöplük"  olarak  belirlenen  yerlere  bırakılan,  insan  ve  çevre  sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi gereken katı
atıkların hepsi "çöp"tür.

   Bu  farklı yaklaşımlardan hareket ederek, çöpü genel hatlarıyla; Üreticisi tarafından atılmak istenen, toplumun sağlık ve
huzuru  ile  çevrenin  korunması  için  düzenli  bir  şekilde  bertaraf  edilmesi  gereken katı maddeler ve arıtma çamurlar
şeklinde tanımlamak mümkündür.

   
Bu internet sitesinin tümü veya bir kısmı Yüksel Metal Ltd. Şti.'nin izni olmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve hiçbir amaçla kullanılamaz.
Yüksel Metal Ltd. Şti. internet sitesindeki teknik bilgi ve ölçülerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Copyright Yüksel Metal - www.yukselmetal.com.tr

TR  -  ENG      l         ANA SAYFA   l   KURUMSAL   l   ÜRÜNLERİMİZ   l   KONTEYNIR HAKKINDA    l   REFERANSLARIMIZ   l   ONLINE KATALOG   l   İNSAN KAYNAKLARI   l   İLETİŞİM BİLGİLERİ